ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย
ไฟฟ้าและพลังงาน

HDD แบบจานแม่เหล็ก ก็จะต้องมีแผ่นวงจรประกอบด้วย Chip หลายตัวทำหน้าที่ดังนี้ เป็น Servo ทำหน้าที่สั่งงานหัวอ่านให้เคลื่อนที่ไป หยุดอ่าน ให้ตรงตำแหน่งบน Track และ Sector เป็น Data processing โดยรับข้อมูลจากหัวอ่านขนาดจิ๋วมาแปลงเป็น Digital data และส่งออกทาง Port ของ HDD (สมัยก่อนคือ IDE port สมัยนี้คือ SATA port) และ รับข้อมูลที่เข้ามาทาง port ลงไปเขียนที่จานผ่านทางหัวอ่าน ทำหน้าที่ ROM โ...
ไฟฟ้าและพลังงาน

แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนกับโพลีเมอร์ มาดูคุณสมบัติและความแตกต่างกัน แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน (Lithium Ion Batteries) ประเภท กลุ่มที่ 2 (กลุ่มแรก Ni-Cad) ปฏิกริริยาทางเคมี แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอิเล็กโทรไลท์ อุณภูมิในการปฏิบัติการ 4º F ถึง 140º F ( -20º C ถึง 60º C) เหมาะแก่การใช้งานกับ มือถือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือ (สมาร์ทโฟนนั่นเอง) แรงดันเริ่มต้น 3.6 & 7.2 ความจุ แตกต่างกันไป แต่ป...
ไฟฟ้าและพลังงาน

หน่วยแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า หน่วยของแรงดันไฟฟ้า 1 มิลลิโวลท์ (mV) = 1,000 ไมโครโวลท์ (µV) 1 โวลท์ (V) = 1,000 มิลลิโวลท์ (mV) 1 กิโลโวลท์ (KV) = 1,000 โวลท์ (V) 1 เมกกะโวลท์ (MV) = 1,000 ,000 โวลท์ (V) หน่วยของกระแสไฟฟ้า 1 มิลลิแอมป์ (mA) = 1,000 ไมโครแอมป์ (µV) 1 แอมป์ (A) = 1,000 มิลลิแอมป์ (mA)...
ไฟฟ้าและพลังงาน

รีเลย์ (Relay) เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแม่เหล็ก เพื่อใช้ในการดึงดูดหน้าสัมผัสของคอนแทคให้ปิด/เปิด คล้ายกับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเราสามารถนำรีเลย์ไปประยุกต์ใช้ ในการควบคุมวงจรต่าง ๆ ในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์มากมาย รีเลย์ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนหลักก็คือ 1. ส่วนของขดลวด (coil) เหนี่ยวนำกระแสต่ำ ทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้แกนโลหะไปกระทุ้งให้หน ้าสัมผัสต่อกัน ทำงาน...