ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย
ไฟฟ้าและพลังงาน

แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนกับโพลีเมอร์ มาดูคุณสมบัติและความแตกต่างกัน แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน (Lithium Ion Batteries) ประเภท กลุ่มที่ 2 (กลุ่มแรก Ni-Cad) ปฏิกริริยาทางเคมี แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอิเล็กโทรไลท์ อุณภูมิในการปฏิบัติการ 4º F ถึง 140º F ( -20º C ถึง 60º C) เหมาะแก่การใช้งานกับ มือถือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือ (สมาร์ทโฟนนั่นเอง) แรงดันเริ่มต้น 3.6 & 7.2 ความจุ แตกต่างกันไป แต่ป...
ไฟฟ้าและพลังงาน

หน่วยแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า หน่วยของแรงดันไฟฟ้า 1 มิลลิโวลท์ (mV) = 1,000 ไมโครโวลท์ (µV) 1 โวลท์ (V) = 1,000 มิลลิโวลท์ (mV) 1 กิโลโวลท์ (KV) = 1,000 โวลท์ (V) 1 เมกกะโวลท์ (MV) = 1,000 ,000 โวลท์ (V) หน่วยของกระแสไฟฟ้า 1 มิลลิแอมป์ (mA) = 1,000 ไมโครแอมป์ (µV) 1 แอมป์ (A) = 1,000 มิลลิแอมป์ (mA)...
ไฟฟ้าและพลังงาน

รีเลย์ (Relay) เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแม่เหล็ก เพื่อใช้ในการดึงดูดหน้าสัมผัสของคอนแทคให้ปิด/เปิด คล้ายกับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเราสามารถนำรีเลย์ไปประยุกต์ใช้ ในการควบคุมวงจรต่าง ๆ ในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์มากมาย รีเลย์ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนหลักก็คือ 1. ส่วนของขดลวด (coil) เหนี่ยวนำกระแสต่ำ ทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้แกนโลหะไปกระทุ้งให้หน ้าสัมผัสต่อกัน ทำงาน...
ไฟฟ้าและพลังงาน

รีซิสเตอร์ ทำหน้าที่เป็นตัวต้านทานแรงดันทางไฟฟ้า แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ 1.รีซิสเตอร์ค่าคงที่ (Fixed Resistors) เป็นชนิดที่มีค่าความต้านทานคงที่แน่นอนส่วนใหญ่อยู่ในแผง วงจร 2.รี ซิสเตอร์แบบเลือกค่าได้ หรือ แทป รีซิสเตอร์ ( Tapped Resistor ) จะมีแทปออกมาหลายขั้วใช้เลื่อนขึ้นเลื่อนลง บางคนนิยมเรียกว่า อาร์ สไลด์ ที่เห็นชัดคือ ที่ปรับเสียงสูงต่ำในวงจรอีควอไลเซอร์ 3. รีซิสเตอร์แบบปรับค่าได้ หรื...