ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย
ทำงานด้วย Windows

QNAP: เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เก็บข้อมูลระดับเครือข่าย (NAS : network-attached storage) โดยทำหน้าที่เปรียบเสมือนกล่องใส่ฮาร์ดดิสก์ในรูปแบบคอมพิ วเตอร์ขนาดเล็กหลายรุ่น QNAP สามารถทำงานได้หลากหลาย ทั้งเป็น File Server ที่ทำให้สามารถสร้างไฟล์เซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยตนเอง สามารถแชร์ไฟล์เพลงต่างๆ ทั้ง upload และ download ผ่าน iTunes Server ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ต่างๆผ่าน BitTorrent, FTP และ HTTP ได้อย่างต่อเนื่องโดยไ...
ทำงานด้วย Windows

Send page by e-mail เป็นเมนูของ Internet Explorer สำหรับส่งเนื้อหาของหน้าเว็บที่กำลังเปิดไปอีเมล์ ด้วยโปรแกรม Outlook เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ใช้ Windows XP และ 7 เมนูนี้จะปรากฎหลังจากติดตั้ง Outlook หรือหากท่านไม่ต้องการใช้ Outlook แต่ใช้ Outlook Express ให้ติดตั้งเฉพาะส่วนเสริมดังนี้ 1. ใส่แผ่นติดตั้ง Microsoft Office 2003, 2007 หรือ 2010 ก็ได้ 2. เลือกเมนู Customize 3. เลือกติดตั้งส่วนเสริมชื่อ ...
ทำงานด้วย Windows

desktop.ini หน้าที่ของมันถูกสร้างเพื่อให้ Windows กำหนดไอคอนมาตรฐาน และเพิ่มรายละเอียดของ Folder นั้น ๆ ทุก ๆ ครั้งคุณสร้าง New Folder ขึ้นมาใหม่มันก็จะมาพร้อมกับไฟล์ desktop.ini ทันทีและถูกซ่อนไว้ ในส่วนของเครื่อง MAC ก็จะมีชื่อ .DS_Store เมื่อเปิดดูด้านในก็จะพบข้อมูลดังนี้ [.ShellClassInfo] ConfirmFileOp=0 IconFile=Folder.ico IconIndex=0 InfoTip=Type Your InfoTip Here. ConfirmFileOp หากถูกเซ็ท...
ทำงานด้วย Windows

SSD กับ HDD จะมีระบบจัดการเขียน/อ่าน ไฟล์ 2 แบบคือ Seq นิยมเขียนไฟล์ที่ใหญ่แบบเรียงลำดับ และ4K นิยมเขียนไฟล์เล็กแบบ Random ค่า IOPS คือ Input / Out put ต่อวินาที ใช้ในการหาปริมาณของข้อมูลที่ตัว SSD/HDD สามารถเขียนหรืออ่านได้ IOPS = BytePersec/TransferSize(Byte) Seq = Sequential access (128KB) ก็คือการจัดการข้อมูลในแบบเรียงลำดับทั้ง อ่าน/เขียน ไปตามที่ว่างหรือ Sector ของพื้นที่ HDD/SSD เรียงไปเรื...
ทำงานด้วย Windows

ตั้งแต่ Windows 7 ถึง Windows 10 สามารถใช้คำสั่งเพียงบรรทัดเดียวเปลี่ยน FAT 32 ไปเป็น NTFS ข้อมูลไม่หาย 100% ดังนี้ 1. Start – -> Run – -> จากนั้นให้พิมพ์ cmd แล้วกด Enter หรือคลิกขวาเลือก Run as Administrator จะดีที่สุด(บางท่านอาจติด Permission) 2. จากนั้นให้พิมพ์: convert Drive: /fs:ntfs เช่น ถ้าจะเปลี่ยน Drive:C ก็ พิมพ์ลงไปว่า: convert J: /fs:ntfs ผู้เขียนทดสอบแล้วข้อมูลยังอยู่แน่นอน แต่ถ...