ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย
ทำงานด้วย Windows

หากท่านกำลังมีปัญหา Nero Power Calibration คืออาการเขียนแผ่นไม่ได้ บทความนี้จะสรุปที่มาของปัญหาและการแก้ปัญหาไว้ให้ด้านล่า งแล้ว   เกี่ยวกับ- ผิดพลาดเกี่ยวกับการปรับเทียบพลังงาน- ผิดพลาดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบพลังงาน- หรือ Power calibration errorก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า อะไรคือ Power Calibration?Power Calibration คือกระบวนการตรวจสอบ หาความเข้มของแสงเลเซอร์ (Power) ที่เหมาะสมสำหรับการเขี...
ทำงานด้วย Windows

แก้ปัญหาจอคอมพิวเตอร์ดับ หรือตอนเล่นเน็ตซักพักจอมีอาการหน่วง ๆ แล้วดับ ซักพักก็ติดและมีข้อความแจ้งว่า Display Driver Stopped Responding And Has Recovered. Display driver NVIDIA Windows Kernal Mode Driver, Version xxx.xx stopped responding and has successfully recoverd. 100% Tested for Solved.   ขั้นตอนแก้ไขปัญหาให้หายขาด:1. คลิกขวาตรงพื้นที่ว่างหน้าจอ Desktop เลือกเมนู "NVIDIA Control Pane...
ทำงานด้วย Windows

รหัสแทนข้อมูล ( รหัส ASCII และ รหัส Unicode ) ทั้งสองแบบเป็นกลุ่มบิต ทำให้คอมพิวเตอร์รู้ว่า 0100 0001 คือตัวอักษร A เรียกว่า 1 byte รหัส ASCII คือตารางตัวอักษรในยุคแรกใช้กลุ่มบิต 8 ตัว 0100 0001 เรียกว่า 8bit เท่ากับ 1 byte รหัส Unicode ปัจจุบันข้อมูลมากขึ้นเกิน ASCII จะรองรับไหว จึงคิดค้นให้ใช้ 16บิต พบว่าสามารถรองรับข้อมูลได้มหาศาล   มีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้ รหัส ASCII แอสกี หรือ รหัส...
ทำงานด้วย Windows

วันนี้มีโอกาสนั่งคุยกับคุณบุญเลิศ คนสร้าง Angsana, Browalia, Cordia เหล่านี้ เลยได้รู้ข้อแตกต่างUPC เป็นฟอนต์ที่ใช้ตาราง ASCII ส่วน New นั้นเป็น UnicodeUPC ใช้ hinting ของคุณบุญเลิศ ส่วน New นั้น ลิขสิทธิ์ของ hinting เป็นของไมโครซอฟท์    รหัส ASCII และ UNICODE ต่างกันอย่างไร อ่านได้ที่ลิงค์นี้:  http://www.guimee.com/adblog/242/รหัส-ascii-และ-unicode-ต่างกันอย่างไร/   ฟอนต์ TrueType ในปัจจ...
ทำงานด้วย Windows

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศให้ TH Sarabun PSK ขนาด 16 พอยท์(pt) เป็นฟอร์นแห่งชาติ หนังสือราชการทุกสำนักนำไปปรับใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน   อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0506/ว 164 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 http://www.opm.go.th/multimedia/nam/inforopm/หนังสือเวียน.pdf   หากพิมพ์หนังสือราชการอิงตามประกาศให้ดาวโหลดรุ่น PSK สำหรับผู้ใช้ทั่วไปใช้รุ่น NEW จะดีที่สุด ดาวโหลด T...