ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

แก้ปัญหา Office 2010, failed to inject memory

แก้ปัญหา Office 2010, failed to inject memory

การแก้ปัญหา failed to inject memory ใน Activate: Office 2010 Toolkit ให้ผ่านมีขั้นตอนดังนี้

1. Services: KMService > คลิกปุ่ม Stop

 

 

จากนั้นกดปุ่ม EZ-Activator อีกครั้งเป็นอันเสร็จ

 

ทำงานด้วย Windows

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

It will be interesting:

Sep 20, 2017, 0 likes 0 views