ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

ดูภาพจากกล้องวงจรปิดทั่วประเทศไทย

กล้องวงจรปิดของ กรมทางหลวง ถูกติดไว้ตามถนนสายสำคัญทั่วประเทศไทย สามาถคลิกที่ตัวกล้องจะปรากฎวิดิโอแบบ Real Time ให้เห็นสภาพจราจร สภาพอากาศที่บริเวณนั้นเพื่อความสะดวกในการวางแผนในการเดิ นทาง

คลิกเข้าไปดูได้ตลอดเวลาที่ลิงค์นี้: http://bmm2.doh.go.th/ems/

พาเที่ยว

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

It will be interesting:

Mar 04, 2018, 0 likes 0 views