ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Vesta CP อัพเกรต PHP v5.4 เป็น 5.6 บน CenOS

Vesta CP อัพเกรต PHP v5.4 เป็น 5.6 บน CenOS

Post in: ระบบ / - โดย - Nov 07, 2017

System Admin ที่ใช้ Vesta Control Panel บน CenOS 6.5 อยากเปลี่ยนไปใช้ PHP v5.4 เป็น 5.6

สามารถเปลี่ยนได้ง่าย ๆ โดยใช้คำสั่งบรรทัดเดียว

Login ด้วย Putty > บนหน้าต่า Command Line ก็อปปี้บรรทัด้านล่างนี้

Sudo yum --enablerepo=remi-php56 upgrade php-mysql php-devel php-gd php-pecl-memcache php-xmlrpc php-pspell php-snmp

รอ 5 นาที ระบบอัพเดตเสร็จจะแจ้ง Complete

 


 

หากคุณพบว่าคุณไม่มี remi repo ในเครื่อง สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่ นของ CentOS ที่คุณใช้อยู่:

Remi For CentOs 5 http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm
Remi For CentOs 6 http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
Remi For CentOs 7 http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

หรือสามารถเพิ่ม remi repo อื่น ๆ ได้ที่หน้าเว็บ http://rpms.famillecollet.com/

 

ที่มา: https://forum.vestacp.com/viewtopic.php?t=11268

 

LINUX

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

It will be interesting: