ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

PHP ไม่ต้องแสดง Error ไม่ต้องสร้าง error_log

PHP ไม่ต้องแสดง Error ไม่ต้องสร้าง error_log

หากเช่าโฮสกับทางผู้ให้บริการ PHP Error ทุกอย่างจะถูกบันทึกอัตโนมัติในไฟล์ชื่อ error_log ไฟล์นี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเราต้องลบไฟล์นี้ออกเอง
หากเปิดดูในไฟล์ error_log

ข้อดี: ทำให้เรารู้ว่าบรรทัดในมีมี Error เช่นพบบ่อยสุดคือ Error NOTICE คือตัวแปรที่เราประกาศไม่ได้ใส่ค่า (ใน PHP ประกาศตัวแปรโดยไม่ต้องใส่ค่าได้ บางท่านจึงไม่อยากให้แจ้งเสียเวลา)

ข้อเสีย: error_log จะมีขนาดใหญ่กินพื้นที่เว็บอาจเต็ม

 

การหยุดแสดง Error ที่ดีที่สุดให้สร้างไฟล์ Config.php และก็อปโค๊ด้านล่างไปใส่

/** Error reporting */
error_reporting(E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT & ~E_NOTICE);
ini_set('display_errors', TRUE);
ini_set('display_startup_errors', TRUE);

date_default_timezone_set('Asia/Bangkok');

 

การนำไปใช้เพียงแค่ใช้คำสั่ง include("Config.php"); ในทุกหน้า เพียงแค่นี้โฮสที่เราเช่าจะไม่ต้องสร้าง error_log ให้เปลืองพื้นที่แล้ว

เขียนเว็บไซต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

It will be interesting: