ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

วิธีตรวจรุ่น iPad เพื่อซื้อ Case

วิธีตรวจรุ่น iPad เพื่อซื้อ Case

Post in: iOS / iPad / - โดย - Dec 01, 2017

วิธีตรวจรุ่น iPad เพื่อซื้อ Case ต้องดูจากรหัส Model และเทียบกับตารางด้านล่าง

 

ขั้นตอนดูเลข Model ของ iPad มี 2 วิธีดังนี้:

  1. ดูเลขโมเดลอยู่ด้านหลังของ iPad หรือ
  2. บน iOS ไปที่ Settings (ตั้งค่า) > General (ทั่วไป) > About (เกี่ยวกับ) > Legal (ทางกฎหมาย) > Regulatory (กฎเกณฑ์) > เลขโมเดลอยู่ด้านบนสุด

 

เทียบตารางดูรุ่นของ iPad เพื่อไปซื้อ Case ให้ถูกกับขนาดหน้าจอ

 

iPhone

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

It will be interesting:

Feb 16, 2018, 0 likes 0 views