ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

TH Sarabun PSK ขนาด 16 pt เป็นฟอร์นแห่งชาติ

TH Sarabun PSK ขนาด 16 pt เป็นฟอร์นแห่งชาติ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศให้ TH Sarabun PSK ขนาด 16 พอยท์(pt) เป็นฟอร์นแห่งชาติ หนังสือราชการทุกสำนักนำไปปรับใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0506/ว 164 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553

http://www.opm.go.th/multimedia/nam/inforopm/หนังสือเวียน.pdf

 

หากพิมพ์หนังสือราชการอิงตามประกาศให้ดาวโหลดรุ่น PSK สำหรับผู้ใช้ทั่วไปใช้รุ่น NEW จะดีที่สุด

ดาวโหลด TH Sarabun NEW (รุ่นปรับปรุงใหม่)
http://www.f0nt.com/release/th-sarabun-new/

 

ดาวโหลด TH Sarabun PSK

http://www.mbu.ac.th/index.php/2013-06-22-12-32-11/category/79-font-th-sarabun-psk?download=96:th-sarabun-psk

ทำงานด้วย Windows

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

It will be interesting: