ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

BBCode สำหรับนักเขียนใช้จัดรูปแบบบน Guimee

สำหรับท่านที่ต้องการใช้คำสั่ง BBCode เพื่อจัดรูปแบบได้มากกว่าปกติมีดังนี้
[b]..ข้อความ..[/b] หรือ [strong]..ข้อความ..[/strong] = ทำข้อความให้เป็นตัวหนา [i]..ข้อความ..[/i] หรือ [em]..ข้อความ..[/em] = ทำข้อความให้เป็นตัวเอียง [link=ใส่ลิงค์]..ข้อความ..[/link] = ทำลิงค์ [u]..ข้อความ..[/u] = ทำขีดเส้นใต้ [color=red]..ข้อความ..[/color] = ทำสีแดง [email=พิมพ์อีเมล์ผู้ใช้]..พิมพ์อีเมล์ผู้ใช้..[/email] = ทำลิงค์เมล์ [size=12]..ข้อความ..[/size] = เพิ่มขนาดตัวอักษร [center]..ข้อความ..[/center] [align=right]..ข้อความ..[/align] [left]..ข้อความ..[/left] [right][/right] [ul]..ข้อความ..[/ul] [ol]..ข้อความ..[/ol] [li]..ข้อความ..[/li] [br][/br] [hr][/hr] [quote]..ข้อความ..[/quote] [ code]..HTML..[/ code] [img]ลิงค์รูปภาพ[/img]


สำหรับตัวอย่างการใช้มีดังนี้
ตัวหนา การใช้:
[b]ตัวหนา[/b] หรือ [strong]ตัวหนา[/strong]

ตัวเอียง
[i]ตัวเอียง[/i] หรือ [em]ตัวเอียง[/em]

ทำลิงค์: www.guimee.com
[link=???]ทำลิงค์: www.guimee.com[/link]

ขีดเส้นใต้
[u]ขีดเส้นใต้[/u]

สีแดง
[color=red]สีแดง[/color]

อีเมล์: info@guimee.com
[email=info@guimee.com]อีเมล์: info@guimee.com[/email]

เพิ่มขนาดตัวอักษร
[size=5]เพิ่มขนาดตัวอักษร[/size]

จัดกลาง
[center]จัดกลาง[/center]

ตัวอักษรชิดซ้าย
[left]ตัวอักษรชิดซ้าย[/left]

ตัวอักษรชิดขวา
[right]ตัวอักษรชิดขวา[/right] หรือ [align=right]ตัวอักษรชิดขวา[/align]
รายการย่อย
[li]รายการย่อย[/li]

ขึ้นบรรทัดใหม่
[br][/br]

เส้นขั้น
[hr][/hr]

ทำข้อความเด่น

[quote]ทำข้อความเด่น[/quote]

ไฮไลท์ Code
[code]ไฮไลท์ Code[/ code]
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

It will be interesting: