ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Topic: ข้อแตกต่างระหว่าง Server และ PC ที่ใช้ทำ Server