ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Topic: บทเรียน มนุษย์เงินเดือน งานรูทีน (Routine)