ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Topic: ประวัติ Microsoft ตั้งแต่ Windows 1.0 ถึง 10