ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Topic: สรุปการหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้างทำของ