ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Topic: เวลาไฟไหม้ตึกสูง วิ่งขึ้นหรือวิ่งลง