ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

การแก้ปัญหา failed to inject memory ใน Activate: Office 2010 Toolkit ให้ผ่านมีขั้นตอนดังนี้

1. Services: KMService > คลิกปุ่ม Stop

 

 

จากนั้นกดปุ่ม EZ-Activator อีกครั้งเป็นอันเสร็จ

 

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above