ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

การเปิดใช้ Gmail รับส่งเมล์บน Windows Mail ใน Windows 7 หรือ Outlook Express บน Windows XP สามารถทำได้ 3 ขั้นตอนดังนี้


1. Login Gmail เปิดใช้ POP3 และ IMAP
https://mail.google.com/mail/#settings/fwdandpop

 

2. เปิดยินยอม แอปที่มีความปลอดภัยน้อย
https://myaccount.google.com/lesssecureapps

 

3. สุดท้ายตั้งค่า IMAP หรือ POP3
https://support.google.com/mail/answer/7126229?vid=0-819319454233-1510738502933&visit_id=1-636463347374239139-698228136&rd=2#cantsignin

 

สำหรับใช้ IMAP: https://support.google.com/mail/answer/7126229

เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาเข้า (IMAP)

imap.gmail.com

Requires SSL: Yes

Port: 993

เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออก (SMTP)

smtp.gmail.com

Requires SSL: Yes

Requires TLS: Yes (หากมี)

Requires Authentication: Yes

Port for SSL: 465

Port for TLS/STARTTLS: 587

 


สำหรับใช้ POP3 ดูเพิ่มเติม: https://support.google.com/mail/answer/7104828?hl=th

เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาเข้า (POP)

pop.gmail.com

ต้องการ SSL: ใช่

พอร์ต: 995

เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออก (SMTP)

smtp.gmail.com

Requires SSL: Yes

Requires TLS: Yes (หากมี)

Requires Authentication: Yes

Port for SSL: 465

Port for TLS/STARTTLS: 587


หมายเหตุ: สำหรับผู้ใช้ iPhone iOS, Android, Windows 10 จะตั้งค่าให้อัตโนมัติแค่พิมพ์อีเมล์และรหัสสามารถได้รับส ่งเมล์บนอุปกรณ์ได้ทันที

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above