ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

ค่าจอดรถสำหรับผู้ใช้ทั่วไปจอดไม่เกิน 15 นาทีแรกฟรี ส่วนเกินคิดชั่วโมงละ 50 บาท (หากมีตราประทับจอดฟรีได้ 1 ชม.)

โดยสรุปหากท่านที่ไปทำธุระต้องประทับตราในใบจอด หากลืมจะต้องเสียค่าจอดตามข้างต้น

 

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above