ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

ตอนนี้คนไทยทั้งประเทศ มีบัญชีรวม 83 ล้านบัญชี แต่รู้ไหมว่า 88% มีเงินฝากในบัญชีไม่ถึง 5 หมื่นบาท โดยข้อมูลดังกล่าว  ณ วันที่ 10 เม.ย. 2561 

จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยเงินฝากในประเทศของคนไทย เมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ ่านมา โดยคนไทยมีบัญชีเงินฝาก *ทั้งประเภทฝากออมทรัพย์(คนนิยมเปิดมากที่สุด), ฝากประจำ และฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ทั้งหมด 94.5 ล้านบัญชี 

ซึ่งจำนวน "บัญชีออมทรัพย์" ที่คนไทยมีทั้งหมด คือ 83 ล้านกว่าบัญชี แต่จำนวนบัญชีที่มีเงินฝากข้างในไม่ถึง 5 หมื่นบาท มีสัดส่วนสูงถึง 73 ล้านบัญชี หรือคิดเป็น 88% และจำนวนบัญชีที่มีเงินฝากข้างในไม่ถึง 1 ล้านบาท คิดเป็น 99%

ในขณะที่จำนวนบัญชีออมทรัพย์ ที่มีเงินในบัญชีมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป มีสัดส่วนจำนวนบัญชีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น แต่กลับมีเงินในบัญชีกลุ่มนี้รวมมากถึง 4.9 ล้านล้านบาทนั่นเอง

  • ไม่เกิน 5 หมื่น : 73 ล้านกว่าบัญชี
  • 5 หมื่น - 1 แสน : 3 ล้านกว่าบัญชี
  • 1 แสน - 5 แสน : 4 ล้านกว่าบัญชี
  • 5 แสน - 1 ล้าน : 9 แสนกว่าบัญชี
  • และ เกิน 1 ล้าน, 10 ล้าน, 100 ล้าน, 500 ล้านขึ้นไป รวม : 9 แสนบัญชี

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย  http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=188&language=th

 
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above