ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

เดินหน้าไทยแลนด์ 4.0 ‘เลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านติดต่อราชการ’ ดีเดย์ ‘ส.ค.นี้’

 

ถือเป็นข่าวดีไม่น้อยสำหรับคนไทย เพราะในเดือน ส.ค. นี้  ทางรัฐบาลได้สั่งยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อหน่วยงานราชการ ให้สมกับยุคไทยแลนด์ 4.0

การยกเลิกดังกล่าว นับเป็นก้าวแรกของรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) เริ่มจาก

-          เดือนส.ค. 2561 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อหน่วยงานราชการ พร้อมเปิดใช้แอพพลิเคชันบอกข้อมูลการให้บริการของรัฐแก่ปร ะชาชน

-          เดือน ต.ค. 2561 จะเริ่มยกเลิกสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล

-          เดือน ม.ค. 2562 จะเปิดใช้ระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บร ิการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback)

นอกจากนี้ ยังมีข่าวแว่ว ๆ ว่า ในอนาคตจะไม่ใช่เพียงแค่สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ ้านเท่านั้น อาจจะมีการขยายผลไปเอกสารสำคัญอื่น ๆ อาทิ ใบเกณฑ์ทหาร เป็นต้น

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above