ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

กลับหน้าแรก

Introduction
What is a sentence? ความหมายของประโยค
ประโยคคือกลุ่มของคำที่มีประธานและส่วนขยาย What are the parts of speech? ชนิดของคำ
แบ่งออกได้เป็น 8 ชนิดคือ คำนาม คำกริยา คำสรรพนาม คำกริยาวิเศษณ์ คำคุณศัพท์ คำบุพบท คำสันธานและคำอุทาน
verbs คำกริยา
nouns คำนาม
pronouns คำสรรพนาม
adverbs คำกริยาวิเศษณ์
adjectives คำคุณศัพท์
prepositions คำบุพบท
conjunctions คำสันธาน
interjections คำอุทาน
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above