ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

โดย

ทำเว็บให้รองรับแสดงผลบน iPhone และ iPad หลายครั้งเราทดสอบเป็นอย่างดีแล้ว ตอนไปเปิดใช้จริงข้อความกระโดด

การแก้ปัญหา: แก้ Bug เว็บไซต์บน iPhone และ iPad ที่แสดงไม่ถูกต้องจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ Remote debugging เพื่อหาจุดบกพล่องบน iPhon และ iPad

 

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีดังนี้:

  • iPhone หรือ iPad
  • ระบบ OS X หรือซื้อเครื่อง Mac
  • สาย Lightning (สายที่เสียบชาร์ต)

Remote Debugging iOS Safari on OS X:

Firstly, you need to have a device running iOS, such as an iPad or an iPhone that you can connect by USB to a Mac computer with Safari version 6 onwards installed.

 

Next, you need to enable ‘Web Inspector’ on your iOS device. You can do this by going to Settings > Safari > Advanced, and toggling Web Inspector so that it is enabled.

IMG_0008

 

Then, you need to enable the Develop menu in Safari on your Mac computer if it is not already enabled. You can do this by going to Safari > Preferences > Advanced, and ticking the check box for Show Develop menu in menu bar.

Screen Shot 2015-02-16 at 16.00.08

Now, if your iOS device is plugged in to your computer with the web page you wish to debug currently open, you can go to Develop > iOS Device Name in desktop Safari, and click on the page you wish to debug.

Screen Shot 2015-02-16 at 16.10.43

You can now view and update the DOM, access the JavaScript console and more.

 

ที่มา: https://blog.idrsolutions.com/2015/02/remote-debugging-ios-safari-on-os-x-windows-and-linux/

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above