ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ) กับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ราม)

ค่าเทอม

ทั้งมสธ.และ ม.รามจะมีค่าเทอมใกล้เคียงกันโดยที่

มสธ. – จะอยู่ที่ประมาณ 2,400 – 4.400 บาท  รวมค่าแรกเข้า

ม.ราม – 3,225 – 3,750 บาท รวมค่าแรกเข้า

การลงทะเบียนเรียน

มสธ. – ลงทะเบียนเป็นชุดวิชา (1 ชุดวิชามี 6 หน่วย) ใน 1 เทอมจะต้องลงอย่างน้อย 1 ชุดวิชา (6 หน่วย) และลงได้มากสุด 3 ชุดวิชา (18 หน่วย)

ม.ราม – ลงทะเบียนเป็นรายวิชา (วิชาละ 3 หน่วย) ใน 1 เทอมลงได้อย่างน้อย 9 หน่วย และไม่เกิน 22 หน่วย

 

มสธ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

การเรียน

มสธ. – เป็นการเรียนทางไกล ลงทะเบียนออนไลน์ และจะมีหนังสือพร้อมซีดีส่งไปให้ถึงบ้าน ว่าง ๆ ก็นั่งฟังซีดี แต่ถ้าไม่มีเวลาก็อ่านเอา ตอนใกล้จะสอบต้องอ่านหนังสือเอง ทำความเข้าใจเอง สรุปเองทั้งหมด ไม่มีชีทสรุป หรือข้อสอบเก่าให้อ่าน แต่ดีตรงที่มีการบ้านให้ทำส่งเป็นคะแนนช่วย

ม.ราม – จะใกล้เคียงกับมหา’ลัยปิดมากกว่า มีคลาสเรียนจะเข้าหรือไม่เข้าก็แล้วแต่เรา เพราะไม่มีการเช็คชื่อ แต่จะมีบางวิชาที่บังคับเข้าเรียน มีรับน้อง มีกิจกรรมนักศึกษา ตอนใกล้สอบก็มีชีทสรุปขาย มีข้อสอบเก่าขาย

เพื่อน

มสธ. – ไม่ได้เจอใครหรอกค่ะ เพราะไม่ได้ต้องเข้าเรียน ต่างคนต่างอ่านหนังสือที่บ้าน

ม.ราม – ถ้าเข้าเรียนแล้วโชคดีก็จะมีกลุ่มเพื่อน ที่จะช่วยกันติวสอบได้

 

ม.ราม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

วันสอบ

มสธ.- เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลา เพราะวันสอบจะตรงกับเสาร์-อาทิตย์ ใครที่จะเรียนต่อป.โทและทำงานไปด้วย

 ม.ราม – มีสอบได้ทุกวัน แล้วแต่ทางมหา’ลัยจะกำหนด ถ้าเรียนไปทำงานไปอาจจะต้องลางานเพื่อมาสอบ

สถานที่สอบ

มสธ. – สามารถเลือกสนามสอบใกล้บ้านได้

ม.ราม – ต้องไปสอบที่มหา’ลัย

การวัดคะแนน

มสธ. – ใช้ระบบ U S H อิงเกณฑ์

H = เกียรตินิยม (ได้คะแนนร้อยละ 76 ขึ้นไป)
S =  ผ่าน (ได้คะแนนร้อยละ 60-75)
U  = ไม่ผ่าน (ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60)

ม.ราม – ใช้เกณฑ์ A B C D และ F เหมือนมหา’ลัยปิด

 

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above