ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

โดย

หากต้องการซื้อประกันภัยรถยนต์ ปัจจุบันมีหลายประเภท  1-4, 2+ หรือ 3+ เพื่อความครอง คุ้มค่าในการใช้รถยนต์ และเบี้ยประกันถูกลง โดยคิดจากทุนเอาประกันเช่น ทุนประกัน 200,000 - 250,000 จะจ่ายเบี้ยประกันประมาณ 8,000+ บาท
* ประเภท 2+ บางครั้งจะเรียกว่าประเภท 5 (2+)

* ประเภท 3+ บางครั้งจะเรียกว่าประเภท 5 (3+)

รถใหม่ไม่เกิน 5 ปี แนะนำให้ทำประกันชั้น 1 แต่หากเกิน 5 ปี ท่านสามารถทำประกันประเภท 2+

 

โปรดดูตารางประกอบการตัดสินใจ [คลิกดูภาพใหญ่]

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above