ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

หากผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชาย 1.29 ล้านคน มีบางส่วนต้องเลี้ยงดูตัวเองเมื่อถึงวัยเกษียร

ค่ากิน เดือนละ 9,000 บาท
ค่าเดินทางเดือนละ  2,000 บาท
ค่าของใช้ส่วนตัวเดือนละ  4,000 บาท
ความบันเทิงเดือนละ  2,000 บาท
ท่องเที่ยวเดือนละ  4,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลเดือนละ  5,000 บาท

และเพื่อไม่ให้ชีวิตที่อยู่บนคานเงียบเหงาจนเกินไป
มะนุดผู้หญิงก็ควรเลี้ยงสัตว์ไว้แก้เหงา
ถ้าเลี้ยงแมวก็จะมีค่าใช้จ่ายอีกเดือนละประมาณ 1,000 บาท

รวมเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนละ 27,000 บาท
ต้องใช้ชีวิตหลังเกษียณไปอีก 20 ปี
ก็จะได้ 6,480,000 บาท

มะนุดผู้หญิงอายุ 60 ต้องมีเงินเก็บ
6,480,000 บาท !!!

Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above