ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

ธุรกิจ

สำนักงาน

Facebook มีอะไรดี จากวิสัยทัศน์ที่ Facebook บอกเล่าไว้ในหน้าแรกของ Facebook career มีอยู่สามข้อ  Move fast : แม้ว่าปัจจุบันออฟฟิศพวกเขาจะมีพนักงานกว่าหมื่นคน แต่สไตล์การทำงานของพวกเขาก็ยังเน้นการจับกลุ่มเล็ก เพื่อให้ไอเดียของทุกคนถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่จมหายไปเหมือนกับการทำงานกับทีมงานจำนวนมาก จึงทำให้พนักงานแต่ละคนพัฒนาได้เร็วขึ้นด้วย Be bold : ออฟฟิศ Facebook ให้ความสำคัญและเปิดโอกาสกั...
เขียนเว็บไซต์

การเขียนเว็บบน Windows โดยใช้ PHP 5.6.31 บน Internet Information Services(IIS) 1. ติดตั้ง Internet Information Services(IIS) ก่อน   2. ติดตั้ง Microsoft Web Platform Installer v5   4. ติดตั้ง PHP Manager 1.2 for IIS   3. เลือก PHP 5.6.31 for IISExpress คลิกที่ปุ่ม Add และ Install ตามลำดับ ...
สำนักงาน

ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ ภาคเรียนปกติและผู้เทียบโอน ปวส. เทรอมละ 24,580 - 26,580 บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ  292,080 - 306,480 แสนบาท   คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคเรียนปกติและผู้เทียบโอน ปวส.  เทรอมละ 24,580 บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ  360,680 - 387,280 แสนบาท   ภาคเรียนปกติ 4 ปี จ่ายราคาเทอร์มละ 24,580 บาท หักเงินทุนสนับสนุน 8,000 บาท เหลือจ่า...
บัญชีการเงิน

ในที่สุดประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2560 อย่างเป็นทางการเสียที หลังจากใช้โครงสร้างภาษีเดิมมาตั้งแต่ปีภาษี 2535 หรือกว่า 25 ปีที่แล้ว จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งนึงของประเทศไทยก็ว่า ได้   สรุป การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีปี 2560 ครั้งนี้ ในภาพรวมช่วยให้ผู้มีรายได้จากงานประจำเสียภาษีถูกลงทันที เพราะได้สิทธิค่าลดหย่อนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทำ...
สำนักงาน

เมนู Office Excel 2010 วัตถุประสงค์คือเอาไว้ใช้ศึกษาคำสั่งเพิ่มความชำนาญ จะช่วยท่านผู้อ่านทำงานเสร็จแล้วขึ้น เมนูหน้าแรก (คลิกดูภาพใหญ่)   เมนูแทรก คลิกดูภาพใหญ่   เมนูเค้าโครงหน้ากระดาษ คลิกดูภาพใหญ่   เมนูสูตร คลิกดูภาพใหญ่   เมนูช้อมูล คลิกดูภาพใหญ่   เมนูตรวจทาน คลิกดูภาพใหญ่   เมนูมุมมอง คลิกดูภาพใหญ่...