ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

บ้าน ที่อยู่อาศัย

บ้านอบอุ่น

เอกสารผู้ขาย 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ และ ตัวจริง 2.สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ และตัวจริง 3.บัตรเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 4.โฉนดฉบับจริง 5.สัญญาจะซื้อจะขาย (ถ้ามี) 6.หนังสือ " ใบปลอดหนี้ " ออกโดยนิติบุคคล ของคอนโด 7. เงินสด : ค่าโอน นิติกรรมต่าง ๆ (ตามแต่จะตกลงกันว่าใครจ่ายส่วนไหน) เอกสารของผู้ซื้อ 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ และ ตัวจริง 2.สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ และตัวจริง 3.บัตรเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 4.สัญญาจะซื้อจ...
บ้านอบอุ่น

ทำความรู้จักกับ “วิศวกร” ซึ่งหลักๆ ก็คือ วิศวกรโยธา หรือ วิศวกรโครงสร้างนั่นเอง มีหน้าที่ออกแบบโครงสร้างด้านความแข็งแรงตามโจทย์ที่สถาปน ิคให้มา นั่นเอง แยกไปตามความเชี่ยวชาญในสาขาของตัวเอง การว่าจ้างบริษัทสร้างบ้านเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีของผู ้ที่คิดจะสร้างบ้าน เพราะบริษัทประเภทนี้จะมีทั้งวิศวกร และสถาปนิกอยู่ในบริษัทอยู่แล้วสามารถให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้างครบวงจร นั่นเอง ตามกฏห...
ไฟฟ้าและพลังงาน

1. รู้เรื่องไฟฟ้าเป็นเรื่องไกล้ตัว คำถาม: เราใช้ไฟฟ้าไปเท่าไหร่ สมมุติอาศัยอยู่อะพาร์ตเม้นต์ สมมุติ: ดูฉลากพัดลมเขียนว่า(220V 0.23A 50W) วิธีคิด: เอาค่าวัตคูณกับค่าไฟฟ้า 0.050 x 6 = 0.30 สตางค์ / ชั่วโมง สรุป: หากเปิดพัดลมตัวนี้ 1 ชั่วโมงก็จะเสียค่าไฟฟ้า 30 สตางค์แน่นอน การไฟฟ้าเขาคิดค่าไฟฟ้าเป็นหน่วย คิดค่าไฟฟ้าตามบ้านทั่วไป 1 หน่วย = 3-5 บาท (http://www.eppo.go.th/power/pw-Rate-MEA.html) ค...
บ้านอบอุ่น

‘MLR’ ‘MOR’ และ ‘MRR’ รู้จัก 3 อัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ซื้อบ้าน สำหรับใครที่กำลังศึกษากำลังจะซื้อหรือเคยกู้ซื้อบ้านกับธ นาคารมาบ้างแล้ว ต้องรู้จักอัตราดอกเบี้ยแบบ MLR MOR MRR หรือเห็นผ่านตากันมาแน่นอนเพราะว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอ ิงที่ธนาคารเค้าใช้คิดดอกเบี้ยเงินกู้กับเรา โดยปกติแล้วดอกเบี้ยเงินกู้ที่ทางธนาคารคิดกับเราจะแบ่งออ กเป็น 2 ส่วนหลักๆ ก็คือ 1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) เป็นอัตร...
ไฟฟ้าและพลังงาน

"ช่างในบ้าน" รวบรวมคำถามเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าในบ้านที่อาจค้างคาใจใครห ลายคนมาตอบครับ 1. Q: มิเตอร์ไฟบ้านมีขนาด 5 แอมแปร์ เปิดเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่องพร้อมกันได้หรือไม่ คำตอบ: ไม่ได้ เนื่องจากมิเตอร์ไฟมีขนาดเล็กเกินไป (ไฟฟ้าอาจดับทั้งบ้านหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้) ปกติมิเตอร์ไฟในบ้านทั่วไปที่การไฟฟ้ามาติดตั้งให้จะกำหนด ขนาดการใช้กระแสไฟ ไว้ประมาณ 5 แอมแปร์ (5A) และจะเผื่อการใช้งานไว้อีกประมาณสามเท่...