ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

การศึกษา

สำนักงาน

Excel มักอำนวยความสะดวกสร้างลิงค์ในข้อความ เช่นหากพิมพ์ www.guimee.com  จะกลายเป็นลิงค์(Hyperlink) ที่คลิกได้ทันที   ในตัวอย่างนี้ผู้เขียนใช้ Excel 2010 ปิดไม่ให้ใส่ลิงค์อัตโนมัติดังนี้ > คลิกที่เมนูแฟ้ม > ปุ่มตัวเลือก   คลิกปุ่ม การพิสูจน์อักษร > และตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัต...   สุดท้ายที่แท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ > ติกเอาเครื่องหมายถูกออก หน้าช่องสร้างอินเตอร์เน็ตและเครื่อข่าย... >...
เขียนเว็บไซต์

การเขียนเว็บบน Windows โดยใช้ PHP 5.6.31 บน Internet Information Services(IIS) 1. ติดตั้ง Internet Information Services(IIS) ก่อน   2. ติดตั้ง Microsoft Web Platform Installer v5   4. ติดตั้ง PHP Manager 1.2 for IIS   3. เลือก PHP 5.6.31 for IISExpress คลิกที่ปุ่ม Add และ Install ตามลำดับ ...
สำนักงาน

ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ ภาคเรียนปกติและผู้เทียบโอน ปวส. เทรอมละ 24,580 - 26,580 บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ  292,080 - 306,480 แสนบาท   คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคเรียนปกติและผู้เทียบโอน ปวส.  เทรอมละ 24,580 บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ  360,680 - 387,280 แสนบาท   ภาคเรียนปกติ 4 ปี จ่ายราคาเทอร์มละ 24,580 บาท หักเงินทุนสนับสนุน 8,000 บาท เหลือจ่า...
ข่าวสาร

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร หน้าที่ของลูกผู้ชายไทย สำหรับคนไทยและนักเรียนไทย ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ ชายที่มีสัญชาติไทยทุกคนมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองท ุกคน (ตามมาตรา 7 ของ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497) เมื่ออายุย่างเข้า 18 ปี ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน เมื่ออายุครบ 21 ปี ต้องเข้ารับการเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารตามภูมิลำ เนาที่ตนสังกัด อยู่ อย่างไรก็ตาม สำ...
MAC OSX

โดย
MAC OS X ซ่อน/แสดงไฟล์ เปิดหน้าต่าง Command Terminal วางโค็ดด้านล่างตรงบรรทัด Command และกด Enter (ใช้ได้กับ Mac OSX ทุก Version)   defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles 1 killall Finder ...