ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

สังคม

บ้านอบอุ่น

การเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่นเพราะเด็กญี่ปุ่นที่เราเห็นนั้น มักดูเก่งและมีความสามารถ ซึ่งการเลี้ยงดูหรือการใช้ชีวิตของเด็กญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่อ งง่ายเลย กว่าจะเก่งหรือโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่พัฒนาชาติให้เจริญได้ขนา ดนี้ญี่ปุ่น ประเทศเล็กๆ ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยไม่ได้อยู่เป็นรองของหลายๆ ประเทศใหญ่ๆ เลย แต่ก็มีหลายคนที่คิดว่าเด็กญี่ปุ่นต้องมีความสุขสบายเพราะ อยู่ในประเทศที่มีสังคมและการจัดการสังคมที่ด...
ข่าวสาร

       ธุรกิจสื่อแบบดั้งเดิม ตั้งแต่ 2-3 ปี ที่แล้ว สื่อสิ่งพิมพ์ คลื่นวิทยุ และค่ายเพลง ต้องทยอยปรับตัวกันไป เช่น ปรับตัวเป็นฟรีก๊อปปี้ ปรับจากรายปักษ์เป็นรายเดือน ลดจำนวนหน้าให้บางลง ปรับจากนิตยสารกระดาษเป็นนิตยสารออนไลน์ ปลดพนักงาน หรือให้ออกเองโดยสมัครใจ คลื่นวิทยุบางคลื่นต้องย้ายไปออกอากาศทางออนไลน์แทน หรือไม่ก็เลิกทำไปเลย อย่างคลื่นซี้ด 97.5 คลื่นวิทยุที่อยู่ในใจวัยรุ่นตอนปลาย ก็ปิดตัวไปแล้ว...
สำนักงาน

ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ ภาคเรียนปกติและผู้เทียบโอน ปวส. เทรอมละ 24,580 - 26,580 บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ  292,080 - 306,480 แสนบาท   คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคเรียนปกติและผู้เทียบโอน ปวส.  เทรอมละ 24,580 บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ  360,680 - 387,280 แสนบาท   ภาคเรียนปกติ 4 ปี จ่ายราคาเทอร์มละ 24,580 บาท หักเงินทุนสนับสนุน 8,000 บาท เหลือจ่า...
บัญชีการเงิน

รัฐบาลไฟเขียวขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ เริ่มมีผล 1 เม.ย.นี้ครม. มีมติเห็นชอบปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 7 ระดับ 7 กลุ่มจังหวัด และมีอัตราค่าจ้างต่ำสุด 308 บาทต่อวัน และสูงสุด 330 บาทต่อวัน ซึ่งเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนี้ เป็นไปตามสูตรคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่เหมาะสมสำหรับปร ะเทศไทย โดยมีการเทียบเคียงกับสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของ ต่าง...
สำนักงาน

ตารางนี้คำนวณจากเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท สินทรัพย์ นับรวม บ้าน ที่ดิน เงินออม และทรัพย์สินมีค่าอื่นๆ ครับ   อายุ เงินเดือนเฉลี่ย ทรัพย์สินอย่างน้อย 23-25 20,000 2 แสน 26-30 30,000 7 แสน 31-35 35,000 1.3 ล้าน 36-40 40,000 1.98 ล้าน 41-45 45,000 2.76 ล้าน 46-50 50,000 3.64 ล้าน 51-55 55,000 4.62 ล้าน 56-60 60,000 5.70 ล้าน ...