ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

สังคม

ข่าวสาร

นายเซ็ทซึโอะอิอุจิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นประจำกรุ งเทพระบุว่าไทย ไม่เป็นประเทศที่น่าสนใจในการลงทุน ในสายตาของนักลงทุนญี่ปุ่น โดยได้แสดงทรรศนะถึง “จุดอ่อน” ของคนไทยไว้ 10 ข้อ คือ (หมายเหตุ ..หลังจากที่ลุงโพสกระทู้นี้ลงไปแล้ว มีหลายท่าน แจ้งให้ลุงทราบว่า ความจริงแล้ว ผู้วิเคราะห์จุดอ่อนคือคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ลุงต้องขอบพระคุณไว้ณ.ที่นี้ด้วย อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนทั้ง 10 ข้อเป็นปร...
ข่าวสาร

ทหารเกณฑ์ประจำตามหน่วยจะมีกฏระเบียบที่แตกต่างกันไป รู้ไว้เพื่อพิจารณา 1.) ถ้าเรียน รด. จบ 3 ปี และมีการยื่นเอกสารถูกต้อง ไม่ต้องเกณฑ์ทหารและอย่าไปหลงจับใบดำ ใบแดง 2.) ถ้าคุณมีโรคที่ได้รับการยกเว้นหรือมีใบรับรองแพทย์จาก รพ.ที่กำหนดว่าได้รับการยกเว้นทหาร หากในวันตรวจคัดเลือกเจ้าหน้าที่บอกให้คุณจับฉลาก อย่าจับเด็ดขาด 3.) ถ้าคุณเป็นสาวประเภท 2 ทำหน้าอกมา ถ้าทหารแกล้งบอกให้คุณถอดเสื้อ อย่าไปถอดและอย...
ข่าวสาร

ความผิดพลาดวางท่อระบายน้ำบนผิวถนนหลวง มองดูรูปแล้วหากไม่ใส่ที่ครอบจะเกิดอุบัติเหตุมีรถยนต์ รถหลายคันตกลงไปสุดท้ายเลยกลายเป็นหน้าตาแบบในรูปนี้ สถานที่ ถ.ปัทมานนท์ บ้านหนองตอ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด   ...
ข่าวสาร

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร หน้าที่ของลูกผู้ชายไทย สำหรับคนไทยและนักเรียนไทย ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ ชายที่มีสัญชาติไทยทุกคนมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองท ุกคน (ตามมาตรา 7 ของ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497) เมื่ออายุย่างเข้า 18 ปี ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน เมื่ออายุครบ 21 ปี ต้องเข้ารับการเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารตามภูมิลำ เนาที่ตนสังกัด อยู่ อย่างไรก็ตาม สำ...
ข่าวสาร

หากท่านทำงานกับบริษัทใด ๆ มาแล้ว 10 ปี สามารถเบิกเงิน ได้เงิน 108,000 บาท หรือ ได้เงินทุกเดือน 3,000-7,000 บาท จากประกันสังคม โดยมีเงื่อนไขว่า คุณต้องอายุครบ 55 ปีแล้วเท่านั้น ถึงจะไปทำเรื่องเบิกเงินได้ ซึ่งจะถูกพิจารณาว่าจะได้รับเงินบำเหน็จ หรือเงินบำนาญอย่างใด อย่างหนึ่ง เงินบำเหน็จ คือจ่ายให้ครั้งเดียว ได้เงิน 108,000 บาท * โดยมีเงื่อนไข: จ่ายเงินเข้าประกันสังคม 10 ปี แต่ออกจากงานก่อน ท่านต้อง...