ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

กีฬา

Android

โดย
การเล่นโปเกมอนมี 4 ขึ้นตอนง่าย ๆ ได้แก่: 1. เก็บบอลและจับโปเกมอน 2. กลายร่างให้โปเกมอน 3. เลือกฝ่าย 4.ตียิม(ลานประลอง) มีขึ้นตอนดังนี้ 1. เก็บบอล Poke Ball เอาไว้จับโปเกมอน หาได้ศาลเจ้ากดเข้าไปแล้วหมุดจะได้บอลลอยออกมาถ้าโชคดีก็จ ะได้ไอเทมอื่นด้วย *ศาลต้องเป็นสีฟ้าเท่านั้นจึงจะหมุนได้ 2. จับโปเกมอน เดินไปตามทางหรือสถานที่ต่างจะมีโปเกมอนโผล่ขึ้นมาให้เราโ ยนบอลให้ถูกตรงกลางสีเขียว ตัวโปเกมอนจะถูกด...