ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Topic: คน 3 ประเภท หัวหน้า ผู้นำต้องใช้ให้เป็น

สำนักงาน

นักบริหารรุ่นใหม่ที่กำลังประสบปัญหาในเรื่องของการใช้ลูก น้องทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าใดนัก หลักการที่ว่านี้มีชื่อเรียกกันอย่างภาษาบ้านๆ ว่า หลักการ เสือ ควาย และ สุนัข   สัตว์ทั้งสามอย่างนี้แค่เฉพาะศักยภาพทางกายก็มีความแตกต่า งกันอยู่พอประมาณแล้ว ไม่ว่าจะเป็น เสือที่มักจะมีนิสัยการออกล่าคนเดียว ควายที่มักจะเล็มกินหญ้าอย่างสงบ และ สุนัขที่มักจะประจบเลียหน้าเจ้านายอย่างสอพลอทุกครั้งที่ม ี...