ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Topic: ค่าจอดรถที่ตึกโอเชี่ยนทาวเวอร์

สำนักงาน

ค่าจอดรถสำหรับผู้ใช้ทั่วไปจอดไม่เกิน 15 นาทีแรกฟรี ส่วนเกินคิดชั่วโมงละ 50 บาท (หากมีตราประทับจอดฟรีได้ 1 ชม.) โดยสรุปหากท่านที่ไปทำธุระต้องประทับตราในใบจอด หากลืมจะต้องเสียค่าจอดตามข้างต้น  ...