ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Topic: รหัส ASCII และ Unicode ต่างกันอย่างไร

ทำงานด้วย Windows

รหัสแทนข้อมูล ( รหัส ASCII และ รหัส Unicode ) ทั้งสองแบบเป็นกลุ่มบิต ทำให้คอมพิวเตอร์รู้ว่า 0100 0001 คือตัวอักษร A เรียกว่า 1 byte รหัส ASCII คือตารางตัวอักษรในยุคแรกใช้กลุ่มบิต 8 ตัว 0100 0001 เรียกว่า 8bit เท่ากับ 1 byte รหัส Unicode ปัจจุบันข้อมูลมากขึ้นเกิน ASCII จะรองรับไหว จึงคิดค้นให้ใช้ 16บิต พบว่าสามารถรองรับข้อมูลได้มหาศาล   มีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้ รหัส ASCII แอสกี หรือ รหัส...