ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Topic: วิธีตรวจรุ่น iPad เพื่อซื้อ Case

iPhone

โดย
วิธีตรวจรุ่น iPad เพื่อซื้อ Case ต้องดูจากรหัส Model และเทียบกับตารางด้านล่าง   ขั้นตอนดูเลข Model ของ iPad มี 2 วิธีดังนี้: ดูเลขโมเดลอยู่ด้านหลังของ iPad หรือ บน iOS ไปที่ Settings (ตั้งค่า) > General (ทั่วไป) > About (เกี่ยวกับ) > Legal (ทางกฎหมาย) > Regulatory (กฎเกณฑ์) > เลขโมเดลอยู่ด้านบนสุด   เทียบตารางดูรุ่นของ iPad เพื่อไปซื้อ Case ให้ถูกกับขนาดหน้าจอ  ...