ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย
iPhone

โดย
หนังสือ Steve Jobs ที่ Walter Isaacson เรียบเรียงขึ้นมาเป็นหนังสืออัตชีวประวัติที่ถือว่าหนาเล่ มหนึ่ง (กว่า 600 หน้า) แต่ต้องยอมรับเป็นหนังสือที่อ่านเพลินWalter Isaacson สามารถเขียนได้ชวนติดตาม ไม่น่าเบื่อ และเมื่ออ่านจบแล้ว ทำให้เรารู้จักชีวิต ตัวตน วิธีคิด และวิธีการทำงานของ Steve Jobs ดีขึ้น ส่วนการจะประยุกต์ใช้วิธีคิดและวิธีการทำงานของ Jobs มาปรับใช้นั้น คงต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้อ่านแต่...
iPhone

โดย
ทุกวันนี้ การพัฒนาแอปพลิเคชันอาจเป็นสิ่งที่หลายคนเข้าใจว่ามันคือก ารยกระดับหน่วยงาน หรือสินค้าไปสู่การเป็นดิจิทัล แต่ในอีกมุมหนึ่ง บางทีความเป็นดิจิทัลก็อาจไม่จำเป็นต้องลงทุนสูงมากขนาดนั ้น และอาจมีเครื่องมืออื่น ๆ ให้ใช้งานแทนได้มากมาย เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ หรือใช้ช่องทาง Social Media ต่าง ๆ ที่หากสร้างดี ๆ ก็สามารถใช้ดึงดูดผู้ที่สนใจได้เช่นกัน   โดยประเด็นหลัก ๆ ของความจำเป็นที่นำไปสู่การพัฒนา...
LINUX

โดย
Linux หลังจากใช้คำสั่ง ls แสดงชื่อไฟล์ จะพบสีที่แตกต่างกันมีความหมายดังนี้ Blue: Directory => สีน้ำเงิน คือโฟลเดอร์ Green: Executable or recognized data file => สีเขียว คือไฟล์ระบบ Sky Blue: Symbolic link file => สีฟ้า คือลิงค์ไฟล์ Yellow with black background: Device => สีเหลืองและมีสีพื้นหลัง คืออุปกรณ์ Pink: Graphic image file => สีชมพู คือไฟล์ภาพ Red: Archive file => สีแดง คือไฟล์ที่ถู...
รถยนต์

โดย
โดยพบว่า ที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าไม่ได้รับความเป ็นธรรม เนื่องจากสัญญาเช่าซื้อค่อนข้างเอารัดเอาเปรียบ ล่าสุด สคบ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 1 ก.ค. 2561 วัตถุประสงค์หลักเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่เช่าซื้อรถ   ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า “อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effe...
บ้านอบอุ่น

ค้นราคาประเมินที่ดิน ทั่วประเทศ (หน้ารวม) http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/   ค้นราคาประเมินที่ดิน จากเลขที่โฉนด http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/search_data/s_land1_price.asp   ค้นราคาประเมินที่ดิน จากเลขที่ดิน http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/search_data/s_land2_price.asp   ค้นราคาประเมิน อาคารชุด / ห้องชุด http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/search...