ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Topic: เหงือกบวม ปวดเหงือกและปวดศรีษะ

แพทย์

โดย
หากท่านไม่สะบายจะรู้สึกหนาวสั่นในอากาศปกติ และหลังจากท่านยาได้ซักพักอย่าได้นิ่งนอนใจ สิ่งที่ตามมาคือร้อนใน มีอาการดังนี้: หลังจากหายป่วย เหงือกบวม ปวดเหงือกและปวดศรีษะตรงเส้นประสาท หากดูช่องปากจะพบเงือกสีแดงค้ำนั้นคือสาเหตุมาจากร้อนใน ทำให้ปากเป็นแผล เบื้องต้นแนะนำ ให้ทานกินยาแก้ปวดไม่เช่นนั้นจะนอนไม่ได้ ทานอาหารก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน ใช้เกลือแกงผสมน้ำค่อยบ้วนปากจะหยุดการเจริญเติบโตของแบคท ีเลียใ...