ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Topic: แก้ปัญหาจอคอมพิวเตอร์ดับ Display Driver Stopped Responding And Has Recovered.

ทำงานด้วย Windows

แก้ปัญหาจอคอมพิวเตอร์ดับ หรือตอนเล่นเน็ตซักพักจอมีอาการหน่วง ๆ แล้วดับ ซักพักก็ติดและมีข้อความแจ้งว่า Display Driver Stopped Responding And Has Recovered. Display driver NVIDIA Windows Kernal Mode Driver, Version xxx.xx stopped responding and has successfully recoverd. 100% Tested for Solved.   ขั้นตอนแก้ไขปัญหาให้หายขาด:1. คลิกขวาตรงพื้นที่ว่างหน้าจอ Desktop เลือกเมนู "NVIDIA Control Pane...