ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Topic: PHP ไม่ต้องแสดง Error ไม่ต้องสร้าง error_log

เขียนเว็บไซต์

หากเช่าโฮสกับทางผู้ให้บริการ PHP Error ทุกอย่างจะถูกบันทึกอัตโนมัติในไฟล์ชื่อ error_log ไฟล์นี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเราต้องลบไฟล์นี้ออกเองหากเปิดดูใ นไฟล์ error_log ข้อดี: ทำให้เรารู้ว่าบรรทัดในมีมี Error เช่นพบบ่อยสุดคือ Error NOTICE คือตัวแปรที่เราประกาศไม่ได้ใส่ค่า (ใน PHP ประกาศตัวแปรโดยไม่ต้องใส่ค่าได้ บางท่านจึงไม่อยากให้แจ้งเสียเวลา) ข้อเสีย: error_log จะมีขนาดใหญ่กินพื้นที่เว็บอาจเต็ม   การ...