ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Topic: TH Sarabun PSK ขนาด 16 pt เป็นฟอร์นแห่งชาติ

ทำงานด้วย Windows

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศให้ TH Sarabun PSK ขนาด 16 พอยท์(pt) เป็นฟอร์นแห่งชาติ หนังสือราชการทุกสำนักนำไปปรับใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน   อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0506/ว 164 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 http://www.opm.go.th/multimedia/nam/inforopm/หนังสือเวียน.pdf   หากพิมพ์หนังสือราชการอิงตามประกาศให้ดาวโหลดรุ่น PSK สำหรับผู้ใช้ทั่วไปใช้รุ่น NEW จะดีที่สุด ดาวโหลด T...