ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Topic: Vesta CP อัพเกรต PHP v5.4 เป็น 5.6 บน CenOS

LINUX

โดย
System Admin ที่ใช้ Vesta Control Panel บน CenOS 6.5 อยากเปลี่ยนไปใช้ PHP v5.4 เป็น 5.6 สามารถเปลี่ยนได้ง่าย ๆ โดยใช้คำสั่งบรรทัดเดียว Login ด้วย Putty > บนหน้าต่า Command Line ก็อปปี้บรรทัด้านล่างนี้ Sudo yum --enablerepo=remi-php56 upgrade php-mysql php-devel php-gd php-pecl-memcache php-xmlrpc php-pspell php-snmp รอ 5 นาที ระบบอัพเดตเสร็จจะแจ้ง Complete     หากคุณพบว่าคุณไม่มี remi...