ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

LINUX »บทความ

เกิดเมื่อ 12 กันยายน 1984
LINUX

โดย
สิ่งที่ต้องเตรียมคืออีเมล์: admin@ชื่อโดเมน.com ใช้สำหรับยืนยันการเป็นเจ้าของโดเมน ขั้นตอนติดตั้งง่าย ๆ 1. Login VestaCP ไปที่เมนู WEB > เปิดตัวเลือก SSL > Generating CSR > กรอกข้อมูลที่จำเป็น   2. หลังจากคลิกตกลง จะปรากฎรหัสที่เราต้องก็อปไปใช้คือ ข้อ 1 และ 3 ดังนี้2.1 ช่อง SSL CSR คือข้อมูลที่ถูกเข้ารหัส (ก็อปไปยื่นให้กับผู้ให้บริการออก SSL) 2.2 ช่อง SSL Certificate คือ Cert บน Local Serve...
LINUX

โดย
เหมาะกับผู้ดูและระบบ Linux Server การดูพื้นที่คงเหลือถูกใช้ไปแล้วเท่าไหร่ทำได้ง่ายบนหน้าจ อ Command แสดงพื้นที่คงเหลือเป็น GB พิมพ์คำสั่ง# df -h   Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on/dev/cciss/c0d0p2      75G   23G   49G  32% //dev/cciss/c0d0p5      24G   22G  1.2G  95% /home/dev/cciss/c0d0p3      29G   25G  2.6G  91% /data/dev/cciss/c0d0p1     289M   22M  253M   8% /boott...
LINUX

โดย
Fully Qualified Domain Name (FQDN) คือชื่อที่ครบถ้วนของ Server เช่นชื่อเครื่องกับชื่อโดเมนต้องตรงกันจะไม่มีปัญหาตอนส่ง อีเมล์ไป Gmail และไม่ถูกตีเป็น Spam ดูจากภาพเพื่อให้เข้าใจง่ายดังนี้     บน Windows เราสามารถกำหนดให้ชื่อโดเมนถูกกับ IP ที่เราต้องการได้   โดยสรุป: ความเข้าใจของระบบ Server จะเป็นดังนี้: en.wikipedia.org การอ่านชื่อจะคั้นด้วย (.) en คำหน้าจะอ่านเป็นชื่อโฮส ถัดมา wikipedi...
LINUX

โดย
เหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบ Linux การเปลี่ยนรหัสผ่าน Root ทำได้ง่ายมากดังนี้ 1. เข้าสู่ระบบผ่าน SSH 2. จากนั้นพิมพ์ passwd และกด Enter 3. ระบบจะให้พิมพ์รหัสผ่านใหม่ 2 ครั้งให้ตรงกัน ก็เป็นอันเรียบร้อย      ...