ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย
คำคม สาระดีๆ

#เด็กที่เกิดมาทุกคนล้วนเป็นเด็กบริสุทธิ์ พ่อ แม่เป็นแบบอย่างที่ดีของลูก ถ้าแบบอย่างไม่ดี ลูกจะเป็นคนดีได้อย่างไร? หากนำดอกไม้ใส่มือเด็ก เขาจะกลายเป็นคนที่จิตใจดีงาม หากนำเอาความรักใส่มือเด็ก เขาจะกลายเป็นคนที่เปี่ยมด้วยเมตตา หากนำเหตุผลใส่มือเด็ก เขาจะกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ หากนำหนังสือใส่มือเด็ก เขาจะกลายเป็นปัญญาชน หากนำนิสัยแห่งการให้ใส่มือเด็ก เขาจะกลายเป็นคนที่มีจิตสำนึกแห่งสาธารณะ หาก...
คำคม สาระดีๆ

ลองเช็คดู ว่ามีสัญญาณบ่งบอก 1. อยากพูดจาดีๆ ทำตัวนุ่มนวลกับเขา คนเป็นเพื่อนกันจะพูดแบบกันเอง มีคำหยาบคายบ้างตามสไตล์ความเป็นเฟรนด์ แต่เมื่อคุณรู้สึกกับเขามากกว่าคำว่าเพื่อน คุณจะไม่อยากใช้ถ้อยคำแรงๆ หยาบๆ แต่คุณอยากจะใช้คำพูดคำจาดีๆ นุ่มนวลๆ เพื่อให้เขาได้รับรู้ถึงความปรารถนาดีๆ ที่คุณอยากให้เขาได้รู้สึก   2. อยากทำให้ตัวเองดูดี จากที่เคยกรังๆ ใส่ชุดเน่าแค่ไหนก็ได้ แต่เมื่อคุณเริ่มรู้สึกมีใจใ...
คำคม สาระดีๆ

โดยชี้จุดอ่อนคนไทยไว้ถึง 10 ข้อ ที่เราคนไทยควรรู้และรับทราบ เพราะที่กล่าวมาทุกข้อแทบปฏิเสธไม่ได้เลย ไม่เชื่อลองไล่อ่านแล้วพิจารณาอย่างปราศจากอคติ และไม่ต้องว่าเค้า เพราะนี่คือกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนตัวตนของเรา   คนไทยรู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก โดยเฉพาะหน้าที่ต่อสังคม เป็นประเภท มือใครยาวสาวได้สาวเอา เกิดธุรกิจการเมืองธุรกิจราชการ ธุรกิจการศึกษา ทำให้ประเทศชาติ ล้าหลังไปเรื่อย การศึกษายังไม่...
คำคม สาระดีๆ

ต้องยอมรับ ไม่ใช่ .. ยอมทน ต้องเข้าใจ ไม่ใช่ .. ตามใจ ต้องประคับประคอง ไม่ใช่ .. ครอบครอง ต้องถามไถ่ ไม่ใช่ .. ซักถาม ต้องแบ่งปัน ไม่ใช่ .. กีดกัน ต้องจำได้ ไม่ใช่ .. ฝืนจำ ต้องออกจากใจ ไม่ใช่ .. ออกคำสั่ง ต้องเรียกหา ไม่ใช่ .. เรียกร้อง   กว่าจะมาพบกันได้ไม่ใช่เรื่องง่าย   กว่าจะตกลงปลงใจยิ่งไม่ใช่เรื่องง่าย   จงถนอมกันไว้ .. ให้มาก ๆ ~     หลาย ๆ ครั้งเรามองข้ามคนใกล้ ๆ   จ...
คำคม สาระดีๆ

ความคิดและกระทำระหว่าง คนรวย กับ คนเกือบรวย     1. ความเสี่ยง คนรวย  ”ลงมือทำ”  พร้อมที่จะเสี่ยงกับเรื่องที่ได้ทำการศึกษาไว้แล้ว ซึ่งให้เวลาในการค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่ าจะทำอย่างไรแล้วจึง  คนเกือบรวย ”ไม่ลงมือทำ”  คนเกือบรวยพร้อมที่จะเสี่ยงกับเรื่องที่ได้ทำการศึกษาไว้แ ล้ว ซึ่งให้เวลาในการค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่ าจะทำอย่างไรแล้ว แต่  2. การออมเงิน คนรวย  ข...