ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

เอกสารโอนคอนโดที่กรมที่ดิน มีอะไรบ้าง

เอกสารโอนคอนโดที่กรมที่ดิน มีอะไรบ้าง

โพสต์ใน: บ้าน ที่อยู่อาศัย / - โดย - Aug 12, 2017

เอกสารผู้ขาย
1.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ และ ตัวจริง
2.สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ และตัวจริง
3.บัตรเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
4.โฉนดฉบับจริง
5.สัญญาจะซื้อจะขาย (ถ้ามี)
6.หนังสือ " ใบปลอดหนี้ " ออกโดยนิติบุคคล ของคอนโด
7. เงินสด : ค่าโอน นิติกรรมต่าง ๆ (ตามแต่จะตกลงกันว่าใครจ่ายส่วนไหน)

เอกสารของผู้ซื้อ
1.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ และ ตัวจริง
2.สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ และตัวจริง
3.บัตรเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
4.สัญญาจะซื้อจะขาย (ถ้ามี)
5.เงินสด ที่จ่ายส่วนต่าง เช่น คอนโด500,000 กู้ธนาคาร 300,000 จ่ายมัดจำไปแล้ว 5,000 บาท
เงินสดค้างจ่ายที่เหลือ คือ 195,000 บาท (เตรียมเป็นเงินสด)
6.เงินสด : ค่าโอน นิติกรรมต่าง ๆ (ตามแต่จะตกลงกันว่าใครจ่ายส่วนไหน)

เจ้าหน้าที่ธนาคาร
1.เอกสาร จดจำนอง คนซื้อใหม่ กะ ธนาคาร
2.เช็คสั่งจ่าย เจ้าของเดิม (ตามจำนวนเงินที่กู้ )
3.เก็บเงินค่าทำนิติกรรมที่กรมที่ดิน

****************************************************
ส่วนที่จะตกลงกัน
1. ค่าโอน ภาษีเฉพาะ อากรแสตมป์ ---> ผู้ขายออก หรือ คนละครึ่ง
2. ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ---> น่าจะเป็นผู้ขาย เพราะคนขายเป็นผู้ได้เงิน

****************************************************
มิเตอร์ไฟ ---> วางเงินมัดจำใหม่ แค่ 300 บาท (การไฟฟ้ารังสิต)
มิเตอร์น้ำ ---> นิติคอนโด จัดการเปลี่ยนชื่อให้
****************************************************

การตอบคำถามที่ดิน
(ถ้าซื้อ-ขายจริง 500,000 - 600,000 บาท)
ราคาประเมินที่ดิน 400,000
ตอบคำถามไปว่า 430,000.- จบข่าว ...ที่ดินก็คำนวณที่400,000 อยู่ดี

บ้านน่าอยู่

User not write anything about he.
ข่าวสาร
อย่าลืมให้ผู้ขายไปแจ้งนิติเพื่ อขอใบปลอดนี้ ใช้เวลา 7-12 วันแล้วแต่คอนโด เป็นเอกสารใช้ในวันโอน

เอกสารที่ต้องเตรียม นอกเหนือจากที่แจ้งมามี ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามีWink ใบยินยอมคู่สมรส สมุดทะเบียนบ้านตัวจริงของบ้านท ี่ขาย

1. ในเรื่องการโอน ที่ดินกับแบงค์จะรู้ๆกันอยู่แล้ ว เพราะเจ้าหน้าที่แบงค์จะเป็นคนเ ดิม...
  • 12 สิงหาคม 2017
  • ·
  • ถูกใจ
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: