ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

BBCode สำหรับนักเขียนใช้จัดรูปแบบบน Guimee

โพสต์ใน: BBCode / - โดย - Apr 09, 2016
สำหรับท่านที่ต้องการใช้คำสั่ง BBCode เพื่อจัดรูปแบบได้มากกว่าปกติมีดังนี้
[b]..ข้อความ..[/b] หรือ [strong]..ข้อความ..[/strong] = ทำข้อความให้เป็นตัวหนา
[i]..ข้อความ..[/i] หรือ [em]..ข้อความ..[/em] = ทำข้อความให้เป็นตัวเอียง
[link=ใส่ลิงค์]..ข้อความ..[/link] = ทำลิงค์
[u]..ข้อความ..[/u] = ทำขีดเส้นใต้
[color=red]..ข้อความ..[/color] = ทำสีแดง
[email=พิมพ์อีเมล์ผู้ใช้]..พิมพ์อีเมล์ผู้ใช้..[/email] = ทำลิงค์เมล์
[size=12]..ข้อความ..[/size] = เพิ่มขนาดตัวอักษร
[center]..ข้อความ..[/center]
[align=right]..ข้อความ..[/align]
[left]..ข้อความ..[/left]
[right][/right]
[ul]..ข้อความ..[/ul]
[ol]..ข้อความ..[/ol]
[li]..ข้อความ..[/li]
[br][/br]
[hr][/hr]
[quote]..ข้อความ..[/quote]
[ code]..HTML..[/ code]
[img]ลิงค์รูปภาพ[/img]


สำหรับตัวอย่างการใช้มีดังนี้
ตัวหนา การใช้:
[b]ตัวหนา[/b] หรือ [strong]ตัวหนา[/strong]

ตัวเอียง
[i]ตัวเอียง[/i] หรือ [em]ตัวเอียง[/em]

ทำลิงค์: www.guimee.com
[link=???]ทำลิงค์: www.guimee.com[/link]

ขีดเส้นใต้
[u]ขีดเส้นใต้[/u]

สีแดง
[color=red]สีแดง[/color]

อีเมล์: info@guimee.com
[email=info@guimee.com]อีเมล์: info@guimee.com[/email]

เพิ่มขนาดตัวอักษร
[size=5]เพิ่มขนาดตัวอักษร[/size]

จัดกลาง
[center]จัดกลาง[/center]

ตัวอักษรชิดซ้าย
[left]ตัวอักษรชิดซ้าย[/left]

ตัวอักษรชิดขวา
[right]ตัวอักษรชิดขวา[/right] หรือ [align=right]ตัวอักษรชิดขวา[/align]
 • รายการย่อย

 • [li]รายการย่อย[/li]

  ขึ้นบรรทัดใหม่
  [br][/br]

  เส้นขั้น
  [hr][/hr]

  ทำข้อความเด่น

  [quote]ทำข้อความเด่น[/quote]

  ไฮไลท์ Code
  [code]ไฮไลท์ Code[/ code]
  Captcha Challenge
  ลองรูปภาพใหม่
  Type in the verification code above

  ลองอ่านดูน่าสนใจ: