ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

รัฐบาลขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 1 เม.ย. 61

รัฐบาลขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 1 เม.ย. 61

โพสต์ใน: การเงิน / สังคม / - โดย - Feb 01, 2018

รัฐบาลไฟเขียวขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ เริ่มมีผล 1 เม.ย.นี้
ครม. มีมติเห็นชอบปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 7 ระดับ 7 กลุ่มจังหวัด และมีอัตราค่าจ้างต่ำสุด 308 บาทต่อวัน และสูงสุด 330 บาทต่อวัน

  • ซึ่งเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนี้ เป็นไปตามสูตรคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่เหมาะสมสำหรับปร ะเทศไทย โดยมีการเทียบเคียงกับสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของ ต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส มาเลเซีย บราซิล และคอสตาริกา

  • ซึ่งถือได้ว่าเป็นสูตรคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่สามารถด ูแลคุณภาพชีวิตของลูกจ้างได้ ตามที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO (International Labour Organization) ยอมรับ

  • ทั้งนี้ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2561 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2561 เป็นต้นไป

  • ปล. อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 7 ระดับ 7 กลุ่มจังหวัด

บัญชีการเงิน

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: