ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

PHP การสร้าง Array ก่อนเก็บข้อมูลแบบ JSON

PHP การสร้าง Array ก่อนเก็บข้อมูลแบบ JSON

โพสต์ใน: เว็บไซต์ / - โดย - Feb 08, 2018

PHP การสร้าง Array จะมีอยู่ 3 แบบ สำหรับเก็บข้อมูลแบบ JSON ควรใช้ Array แบบที่สามดังด้านล่าง

 

แบบหนึ่ง: Array แบบปกติ

$arrEssay = array(1, 2, 3);

 

แบบสอง: Associative arrays คือการกำหนดชื่อคีย์เองเช่น

$arrEssay = array(
     "today"    => $today,
     "filename"  => $filename
     );

 

แบบสาม: Multidimensional Arrays คือการสร้าง Array ครอบ Array จะทำให้เกิด 2 มิติเหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลเป็นชุด แต่ละชุดจะมีรายละเอียดแยกจากกัน

*การสร้าง Array จะใช้เครื่องหมาย [] ใส่ไว้ด้านหลังตัวแปรก็ได้เช่นกัน
$arrEssay[] = array(
     "today"    => $today,
     "filename"  => $filename
     );

 

ศึกษาเพิ่มเติม: https://www.web-development-blog.com/archives/add-values-to-arrays-in-php/

เขียนเว็บไซต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: