ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

ฮาร์ดดิสก์ เลือกซื้ออย่างไร

ฮาร์ดดิสก์ เลือกซื้ออย่างไร

โพสต์ใน: อิเล็กทรอนิกส์ / - โดย - Feb 15, 2018

เทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์

 


ด้านบน : ฮาร์ดดิสก์ แบบ IDE / ด้านล่าง : ฮาร์ดดิสก์ แบบ SATA

 

3D Shock Sensor [เทคโนโลยีนี้จะอยู่ในฮาร์ดดิสก์แบบ SATA เฉพาะรุ่น เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบความผิดปกติของการตกหล่นลงกระแทก ฮาร์ดดิสก์จะหลุดการทำงานทันที และหุบหัวอ่านออกจากแผ่นดิสก์ ไปยังที่ปลอดภัยทันที และเมื่อโน๊ตบุ๊คตกกระแทกพื้น หัวอ่านและแผ่นดิสก์จะไม่ได้รับอันตรายใดๆ จากการกระแทกครั้งนั้น

 

ฮาร์ดดิสก์ แบบ IDE หมดยุคแล้ว ปัจจุบัน 2017 จะมีขายเฉพาะ ฮาร์ดดิสก์ แบบ SATA

 

เทคโนโลยี ฮาร์ดดิสก์ แบบ SSD

 


ภาพตัวอย่าง ฮาร์ดดิสก์ แบบ SSD [Solid State Drive]

 

จุดเด่นของฮาร์ดดิสก์แบบ SSD จะอยู่ที่การนำหน่วยความจำแบบ NAND Flash ซึ่งหน่วยความจำแบบเดียวกับแฟรชไดร์นั่นเอง ที่ฮาร์ดดิสก์แบบ SSD นำมาใช้ในการผลิต และเมื่อผลิตออกมาแล้วสิ่งที่ได้จากฮาร์ดดิสก์แบบ SSD คือ ฮาร์ดดิสก์สามารถทำความเร็วในการอ่านข้อมูลและเขียนข้อมูล ได้เหนือกว่าฮาร์ดิสก์รุ่น SATA เพราะฮาร์ดดิสก์แบบ SSD ไม่มีส่วนประกอบสิ่งใดที่ต้องเคลื่อนไหวภายใน [ซึ่งถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์ทั่วไป จะต้องมีมอเตอร์สำหรับการอ่านหรือเขียนข้อมูล] และยังทำให้ข้อมูลที่มีอยู่ภายในเครื่องปลอดภัยมากกว่าเดิ มอีกด้วย

 

ความจุเท่าไหร่ถึงจะเหมาะกับการใช้งานของคุณ


ตารางตัวอย่าง การจัดเก็บข้อมูล ประมาณ 80-100GB

 


ตารางตัวอย่าง การจัดเก็บข้อมูล ประมาณ 210-250GB

 

สรุป: การซื้อฮาร์ดดิสก์แบบ SSD จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วขึ้น 3 เท่าจากปกติสามารถรู้สึกได้ทันที

 

 

Electronics

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: