ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

ปิด ACDSEE เมนูคลิกขวาใน Windows Explorer

ปิด ACDSEE เมนูคลิกขวาใน Windows Explorer

โพสต์ใน: Windows 10 / - โดย - Feb 20, 2018

หลังจากติดตั้งแอพ ACDSee ทุกครั้งที่คลิกขวาที่ไฟล์รูปภาพจะปรากฎเมนูย่อยขึ้นมาเยอ ะมาก

เราสามารถปิดได้ด้วยโปรแกรม ShellMenuView สามารถดาวโหลดไปใช้ได้ฟรี

 

I've written a lengthy explanation of how to clean up a messy context menu, using either the registry editor:

If you want to clean things up the truly geeky way, you can open up regedit.exe through the start menu search or run box, and then browse down to one of the following keys…

Most of the menu items that used for all files and folders can be found by looking at one of these keys:

HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell

HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers

HKEY_CLASSES_ROOT\AllFileSystemObjects\ShellEx

Items that are specific to folders can usually be found in one of these keys instead:

HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell

HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\ContextMenuHandlers

You can read more at: How to Clean Up Your Messy Windows Context Menu

Or use some freeware NirSoft tools like ShellMenuView or ShellExView.

alt text

ทำงานด้วย Windows

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

It will be interesting: