ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

ลิงค์อสังหาฯ นักประเมิน นักขาย ควรเก็บ

ลิงค์อสังหาฯ นักประเมิน นักขาย ควรเก็บ

โพสต์ใน: บ้าน ที่อยู่อาศัย / - โดย - Apr 14, 2018

ค้นราคาประเมินที่ดิน

ทั่วประเทศ (หน้ารวม)

http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/

 

ค้นราคาประเมินที่ดิน

จากเลขที่โฉนด

http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/search_data/s_land1_price.asp

 

ค้นราคาประเมินที่ดิน

จากเลขที่ดิน

http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/search_data/s_land2_price.asp

 

ค้นราคาประเมิน

อาคารชุด / ห้องชุด

http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/search_data/s_condo_price.asp

 

ค้นหาราคาประเมิน

โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง

http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/search_data/s_constr_price.asp

 

ตารางเสื่อมราคา

http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/search_data/deprice.htm

 

 

ค้นหาระวางที่ดิน

ทั่วประเทศไทย (ตัวนี้ดีมาก)

http://dolwms.dol.go.th/tvwebp 

 

ผังเมือง ข้อจำกัดของที่ดิน

http://www.land.co.th/land-cityplan-lowertop.asp

 

โปรแกรมคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์

http://rdsrv2.rd.go.th/landwht/landwht06.asp

 

หนังสือมอบอำนาจ

(download ใช้ได้เลย)

http://www.dol.go.th/dol/index.php?option=com_content&task=view&id=1158

 

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจ

http://www.dol.go.th/dol/index.php?option=com_content&task=view&id=24

บ้านน่าอยู่

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: