ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คืออะไร

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คืออะไร

โพสต์ใน: ประกันภัย / - โดย - Jul 07, 2018

ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ

ประกันภาคสมัครใจ หมายถึง การทำ ประกันรถยนต์ ด้วยความเต็มใจ ไม่ได้ถูกบังคับโดยกฎหมาย แต่อย่างใด

 1. ประกันประเภท 1 ประกันประเภทนี้จะคุ้มครองทุกความเสียหายที่เกิดจากอุบัติ เหตุ ไม่ว่าจะชนเสา ชนกระถาง ถังขยะ ประตูรั้ว หมา แมว ประกันก็เคลมให้ได้หมด จะมีเพียงเงื่อนไขบางเงือนไขเท่านั้นที่ประกันจะไม่เคลม
 2. ประกันประเภท 2 ประกันชั้นนี้จะไม่ค่อยมีใครใช้กันแล้ว เพราะจะเลื่อนไปทำเป็น2+กันเสียมากกว่า ประกันชั้น2จะคุ้มครองเฉพาะความเสียหายของคู่กรณีเท่านั้น และจะมีความคุ้มครองสูญหายไฟไหม้ตามทุนประกันด้วย
 3. ประกันประเภท 3 ประกันชั้นนี้จะคุ้มครองเฉพาะความเสียหายของคู่กรณีเท่านั ้น
 4. ประกันประเภท 2+ จะคุ้มครองทั้งเราและคู่กรณี แต่ต้องเป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับรถชนกับรถเท่านั้นและคู่ก รณีต้องอยู่ในที่เกิดเหตุหรือไม่ก็ต้องตามตัวได้เท่านั้น และประกันชั้นนี้จะมีความคุ้มครองรถสูญหายไฟไหม้ด้วย
 5. ประกันประเภท 3+ ประกันชั้นนี้จะคุ้มครองเหมือน ประกันชั้น2+ ทุกอย่าง ต่างกันตรงที่ไม่มีความคุ้มครองรถสูญหายไฟไหม้

 

พรบ.รถยนต์ ภาคบังครับ

เป็นประกันภาคบังคับ คือรถทุกคันต้องมีประกันพรบ.นี้เพราะพรบนี้ต้องใช้ในการต่ อภาษีรถยนต์ประจำปี ในส่วนของความคุ้มครองจะใช้คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายท ี่เกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์ไม่ว่า ไม่ว่าจะเป็นรถชนรถ หรือรถชนคนพรบ.ก็จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลในวงเงินคุ้มครอง ไม่ว่าผู้เอาประกันจะผิดหรือจะถูกก็จะได้รับความครอง โดยความคุ้มครองจะเป็นดังนี้

เบื้องต้น(ยังไม่สรุปถูกผิด)

- ค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท

- ค่าปลงศพ / ทุพพลภาพ 35,000 บาท

หลังจากสรุปแล้วเป็นฝ่ายถูก จะได้ความคุ้มครองเพิ่มรวมความคุ้มครองเบื้องต้นแล้ว

- ค่ารักษาพยาบาล 80,000 บาท

- เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร 300,000 บาท

- สูญเสียอวัยวะ

นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป 200,000 บาท

สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000 บาท

สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน 300,000 บาท

- ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท / วัน ไม่เกิน 20 วัน 4,000 บาท

หมายเหตุ ถ้าเป็นฝ่ายผิด จะได้เฉพาะเบื้องต้นเท่านั้น

 

สรุป:

 • รถทุกคันต้องทำ พรบ. จึงจะต่อภาษีรถยนต์ประจำปีได้ (บังคับโดยกฎหมาย)
 • หากผ่อนรถกับไฟแนนท์ จะบังครับให้ทำประกันภัยรถยนต์ (บังคับโดยสัญญาฯ)

ส่วนขั้นตอนการเคลม พ.ร.บ. นั้นเมื่อเราเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลให้แจ้งสิทธิที่เราต ้องการใช้และในกรณีที่สำรองจ่ายไปก่อนให้ติดต่อที่ บริษัทกลางประกันภัย ครับเอกสารที่ต้องเตรียมก็จะมี

 • ใบแจ้งความ (บัญทึกประวัน) ที่สถานีตำรวจไว้เป็นหลักฐาน
 • ใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ประสบเหตุหรือใบมรณะบัตร
 • สำเนาบัตรประชนชนของทายาท

แล้วติดต่อที่บริษัทกลางประกันภัยโดยเราจะได้รับเงินชดเชยตามสิทธิ์ภายใน 7 วันทำการเมื่อยื่นเอกสารครบถ้วนครับ

แต่ถ้าค่ารักษาเกินวงเงินก็จะมีการหักค่าใช้จ่ายจากสิทธิอ ื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ประกันสังคม, 30 บาทรักษาทุกโรค, บัตรทอง หรือแม้แต่ประกันสุขภาพและประกันชีวิตตามลำดับที่เราแจ้งค รับ อย่าลืมว่าระยะเวลาในการขอใช้สิทธิ์ พ.ร.บ.ของเราภายใน 180 วันหลังจากวันที่เกิดเหตุนะครับระวังอย่าให้เกินกำหนดเวลานะครับ

 

เลือกอันไหนดี ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1-4,2+3+ คลิกอ่าน

รถยนต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: